Liên hệ với chúng tôi

096.181.5050

Khoá học ArchiCAD

14/10/2018 11:07 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VIỆT NHẬT

Chương01-Bài tập thực hành

01 Cách sử dụng nội dung

01_ Cách sử dụng nội dung

02 Bắt đầu ARCHICAD

02_ARCHICAD khởi động

02-A_ Khi tạo tệp dự án mới

02-B_ Khi làm việc từ tệp dự án hiện có

Giao diện 03 ARCHICAD

Giao diện 03_ARCHICAD

03-A_ thanh tiêu đề

Thanh menu 03-B_

03-C_ Thanh công cụ

03-D_ Hộp công cụ / Hộp thông tin

03-E_ Điều hướng

Mặt bằng 03-E_a

03-E_b Phần / Độ cao / Chế độ xem nổ

03-E_c 3D

Bảng tính 03-E_d

Danh sách 03-E_e

03-E_f Tùy chọn nhanh

Điều khiển thu phóng 03-E_g

03-E_h Thanh trạng thái

Cửa sổ làm việc 03-E_i

04 Xóa / Hoàn tác / Làm lại

04-A_Delete

04-B_ Hoàn tác / Làm lại

05 Cách đóng ARCHICAD

Cách kết thúc 05_ARCHICAD

Chương02 - Bài tập thực hành

01 Cách thực hiện công cụ

01_ Cách thực hiện công cụ

01-A_ Chạy từ Hộp công cụ

01-B_ Chạy từ thanh menu

02 Hiển thị hộp thoại cài đặt

Hiển thị hộp thoại 02_Setting

02-A_Display từ Hộp công cụ

02-B_Display từ hộp thông tin

02-C_ Phím tắt [Ctrl + T]

03 Cài đặt Hộp thoại Cài đặt

03 cài đặt hộp thoại cài đặt

Bảng 03-A_ [Hình dạng và Vị trí] (bên trái)

Bảng 03-B_ [Hình dạng và Vị trí] (bên phải)

03-B_a cơ bản

Cấu trúc hỗn hợp 03-B_b

03-B_c Hình dạng cắt ngang

Vật liệu xây dựng 03-B_d

Bảng 03-C_ [Kế hoạch và Mục]

Bảng điều khiển 03-D_ [Model]

Bảng 03-E_ [Phân loại và thuộc tính]

Lớp 03-F_

04 Cách chọn thành phần- [Công cụ mũi tên]

04_ Phương pháp chọn phần tử- [Công cụ mũi tên]

Phương pháp lựa chọn 04-A_

04-A_b toàn bộ phần tử

04-A_c Hướng phụ thuộc

04-Phương pháp tạo hình.

04-C_ Lựa chọn nhanh

Loại lựa chọn 04-D_

05 Phương pháp chọn phần tử- [Công cụ chọn hình chữ nhật]

05_ Phương pháp chọn phần tử- [Công cụ chọn hình chữ nhật]

05-A_ Phương thức lựa chọn

Lựa chọn điều kiện 05-B_

06 Xử lý chấm dứt

06_ xử lý kết thúc

Chương 03 - Bài tập thực hành

01 thao tác cơ bản

Phương pháp tạo hình 01

01-A_ đường thẳng

Đường cong 01-B_

01-C_ hình thang

01-D_Polygon

02 tọa độ đầu vào

02_ tọa độ đầu vào

03 đầu vào tọa độ tương đối

03_ Đầu vào tọa độ tương đối

04 dụng cụ đo lường

04_ công cụ đo lường

05 dòng tham khảo

05_ dòng tham chiếu

06 Con trỏ thông minh

06_ Con trỏ thông minh

07 Xử lý chấm dứt

07_ xử lý kết thúc

 

Thong ke
. HOTLINE: 096.181.5050